Elections

Vot per Internet

Avantatges solució ODEC


 • Eleccions polítiques: per a que els Governs centrals, locals o autonòmics puguen realitzar una elecció o un referèndum a través d’Internet.
 • Eleccions orgàniques: per col•legis professionals, clubs i associacions de qualsevol tipus, en l’elecció dels seus òrgans de govern.
 • Eleccions sindicals: per empreses, bancs, caixes d’estalvi, etc.
 • Per a qualsevol sistema electoral: candidatures, llistes obertes, fórmules d’assignació, doble volta, eleccions simultànies i altres.
 • Possibilitat d’incorporar elements multimèdia: logos de les candidatures, fotografies dels candidats, etc.
 • Integració amb la votació presencial, per tant es pot usar com a canal alternatiu pels desplaçats, de forma que estimuli la participació electoral.
 • Baix cost comparatiu del sistema, que comprèn l’eina informàtica i els serveis necessaris per la seva implantació en règim d’outsourcing.

Vot per Internet

Serveis ODEC

 • Incorporem el fitxer d’electors o d’associats com a cens de votants, amb tractament i depuració opcional.
 • Integrem el sistema d’autenticació de l’organisme convocant o emetem credencials exclusives pel procés electoral.
 • Personalitzem l’aspecte del lloc web de votació, d’acord a la imatge corporativa del govern o institució.
 • Allotgem el sistema als nostres servidors, realitzant el manteniment i les còpies de seguretat.
 • Monitoritzem el procés, amb emissió d’informes d’activitat, accessos, estadístiques i resultats.
 • Entrega completa de resultats al tancament:
  • Vots per candidatura i/o candidat.
  • Electes al parlament o òrgan de govern.
  • Resum d’informes i estadístiques d’accés.

Plataforma de vot segur

 • ACCESIBILITAT. Aplicació de fàcil utilització amb accés per qualsevol dispositiu electrònic connectat a Internet (ordinador, tablet o smartphone).
 • COMUNICACIONS SEGURES. Les comunicacions del sistema es realitzen mitjançant un protocol segur xifrat.
 • ACREDITACIÓ. El votant que desitja participar en una convocatòria s’identifica amb un accés PIN o amb un Certificat Digital.
 • PARTICIPACIÓ EXCLUSIVA DEL CENS. S’assegura que la participació sigui exclusivament dels usuaris autoritzats i que es porta a terme una sola vegada per convocatòria (unicitat).
 • ANONIMAT I SECRET DE VOT. En cap cas es pot relacionar al participant amb la seva opció introduïda en l’urna virtual.
 • PRIVACITAT. Signant la papereta i xifrant el sobre digital, que no pot ser obert si no és per l’organisme escrutador.
 • INTEGRITAT DE LES DADES. El sistema custòdia de forma segura la informació generada (vots, respostes, etc.) durant tot el procés, de forma que no es puga alterar o eliminar.
 • VERIFICABILITAT. El votant pot opcionalment verificar el seu vot una vegada finalitzat el període de votació, utilitzant el seu rebut corresponent.
 • PROCÉS AUDITABLE. Tot el procés electoral pot ser auditat i validat.

Vot telemàtic en Juntes d’Accionistes

Avantatges solució odec

 • Compleix amb els requisits legals sobre transparència de les societats cotitzades (Llei 26/2003 de 17 de juliol).
 • Estimula la participació a les Juntes, amb aplicació de les últimes tecnologies.
 • Aplicació robusta i amb un interfície fàcil de manejar per l’usuari.
 • Per a votar els punts de la Junta, delegar el vot o representar accionistes, partint d’una pantalla on es presenta el seu estat actual (posició).
 • Amb possibilitat de consultar i revocar en tot moment el vot emès.
 • L’accionista pot sol•licitar i rebre informació addicional sobre la Junta a través de la Web.
 • Baix cost comparatiu del sistema, que comprèn l’eina informàtica i els serveis necessaris per la seva implantació en règim d’outsourcing.

Escrutini electrònic

Recompte automàtic dels vots per un sistema de lectura òptica amb motor de reconeixement de caràcters (OCR) desenvolupat per ODEC.

En aquesta modalitat, el vot s’efectua de forma tradicional mitjançant papereta i urna. Una vegada acabada la votació, es processen les paperetes i es realitza l’escrutini de forma automàtica.

El recompte passa per dos controls de qualitat:

 • Un automàtic, mitjançant un conjunt d’especificacions del programa.
 • Un altre, personal, realitzat per un operador a la vista de les paperetes dubtoses que el sistema li presenta en pantalla.

Amb dues versions en tecnologia OCR, el reconeixement de caràcters manuscrits (ICR) i de marques (OMR):

 • La modalitat ICR ha estat aplicada per ODEC en el recompte oficial de les actes de les meses en eleccions autonòmiques, substituint la gravació manual dels resultats i millorant la seguretat i els temps de resposta del procés d’escrutini.
 • El sistema OMR està especialment indicat per llistes obertes i ha estat utilitzat per ODEC en congressos d’entitats i associacions.

El procés complet consisteix en:

 • Preparació de les actes o paperetes en lots de treball.
 • Pas pels escàners d’altes prestacions, que captura la imatge de les paperetes.
 • Aplicació del programa OCR amb recompte automàtic.
 • Edició en línia de les paperetes dubtoses amb la supervisió per mitjans humans.
 • Còmput total i edició del llistat de resultats.

¿Saps fins on vols arribar?

Serveis globals per a traure el màxim rendiment a la teva empresa o mercat