Desenvolupament de software

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

ODEC desenvolupa solucions d’administració electrònica que es fonamenten en:

 • Ser solucions modulars i de codi obert.
 • Basades en arquitectures de servei (SOA) i d’interoperabilitat entre administracions.
 • Amb accessibilitat i usabilitat dels continguts i simplificant les gestions i processos administratius.
 • Aportant solucions tant pel ciutadà com pel gestor públic.


Aquestes solucions estan dirigides a Entitats Locals, Administracions Autonòmiques i de l’Estat i aporten funcionalitats de:

 • Seu Electrònica.
 • Tramitació d’expedients.
 • Contractació pública.
 • Carpeta ciutadana.
 • Digitalització i arxiu electrònic.

PORTALS WEB I INTRANETS

A ODEC som experts en el disseny, desenvolupament i implantació de portals web i intranets que permeten la gestió intel•ligent dels continguts dels nostres clients.

Desenvolupem les nostres solucions amb tecnologies líders al món Open Source tant per web com per mòbils destacant en:

Aplicacions per a dispositius mòbils

En el camp de l’empresa, hem desenvolupat aplicacions mòbils per iPhone, iPad, Android i Windows Phone, que poden fins i tot integrar-se amb els sistemes de gestió empresarial de les organitzacions. Oferim un servei de creativitat integral: des del disseny conceptual, programació, etc., fins la publicació a les corresponents tendes de distribució:

 • Desenvolupament d’aplicacions per mòbils IPHONE.
 • Experiència programant aplicacions pel sistema operatiu ANDROID. Gestionem la publicació a Google Play o markets alternatius.
 • Desenvolupament d’aplicacions natives per iPAD assessorant des del disseny inicial de l’aplicació i per a que compleixi les directrius de publicació a l’App Store.

Big Data

 • En ODEC prestem serveis tipus Big Data en el que com a pas inicial identifiquem quines dades donen resposta als problemes habituals dels nostres clients: com incrementar les vendes, com millorar la relació i fidelització dels clients, com generar models d’estimacions de vendes, de comportament front accions de màrqueting, etc.
 • Per fer-ho ens recolzem en la detecció i l’agregació de qualsevol tipus de dada, ja siga interna o externa a la organització, siguen dades estructurades o no estructurades, de forma que arribem a oferir solucions Big Data que aporten un 100% de qualitat en qualsevol procés analític de presa de decisions.
 • Els nostres tècnics utilitzen arquitectures tecnològiques normalment basades en components open source que son capaces de cobrir tot el cicle de vida de la dada: des de l’extracció i emmagatzematge, passant pel tractament necessari de la informació així com la seva càrrega final en adequats sistemes de visualització i anàlisis de dades en temps real.
 • Com a resultat de tota la nostra experiència tenim desenvolupades solucions i casos d’èxit en diferents àmbits tals com analítiques de clients, de màrqueting, de social media, models predictius de venda, models de planificació avançada, analítiques de rendiment d’empreses, de satisfacció d’usuaris, etc.

Business Intelligence

ODEC es líder en l’aplicació de tecnologies BI de suport per la presa de decisions basades en:

 • Un magatzem de dades (datawarehouse) amb tota la informació necessària pel coneixement d’un negoci.
 • Un conjunt d’eines i utilitats d’explotació d’aquesta informació.

Aquestes eines permeten bàsicament la realització de:

 • Anàlisis estadístic avançat i de tipus data mining, per aplicar a les dades un tractament de tipus predictiu, de cerca de patrons i de tendències, enfocat a professionals de l’anàlisi de los dades.
 • Anàlisi de tipus OLAP sobre cubs, per a personal amb necessitats d’anàlisi profund de les dades relatives al seu departament o àrea.
 • Informes Ad Hoc que poden ser utilitzats per tot el personal de l’empresa en general.
 • Quadres de comandament: Permeten que el personal de direcció pugui veure la situació general de l’empresa o departament amb només un cop d’ull.
 • Notificacions i alertes: Enviament proactiu d’informes a un ampli conjunt d’usuaris basant-se en calendaris o situacions empresarials que han de ser alertades.

Consultoria informàtica

En ODEC oferim serveis de consultoria informàtica recolzant-nos en tres pilars fonamentals:

 • L’experiència acumulada durant molts anys d’activitat en el món IT.
 • L’alta qualificació del personal responsable de les activitats de consultoria.
 • El coneixement de les diferents àrees d’una empresa i també de l’Administració Pública.

Aquests treballs de consultoria estan dirigits tant a grans corporacions com a petites i mitjanes empreses, a les que oferim serveis complets de consultoria amb especialització en:

 • Consultoria de tipus eGoverment (administració electrònica) on aportem una àmplia experiència en desenvolupament de portals i de solucions web, així com grans coneixements del sector públic (aplicacions de contractació, sancions, gestió tributària, recaptació, inspeccions, ajudes, subvencions, accions formatives, etc.) amb solucions implantades a la Generalitat Valenciana i a altres organismes públics.
 • Selecció i implantació de paquets o solucions de mercat, on fem la labor de consultora tecnològica independent per seleccionar la millor solució per a cada client / projecte.
 • Consultoria en comunicacions, hardware, etc. analitzant possibles solucions de Networking, de gestió remota de Xarxes, aplicant tècniques de virtualització per millorar l’ eficàcia i disponibilitat dels recursos i de les aplicacions IT, etc.
 • Realitzem consultoria en aspectes de seguretat IT, en serveis i SW de seguretat, per l’administració i gestió remot de la seguretat.
 • Impartim formació IT i fem tasques de consultoria en metodologies de desenvolupament de software, recomanant eines i utilitats per l’anàlisi, el disseny, la implementació, proves i la posada en funcionament de projectes, etc.
 • Realitzem Plans de sistemes, Auditories informàtiques, etc.

Solucions Open Source

Com a consultors tecnològics independents, ODEC aposta per la utilització de solucions sense costos de llicenciament per usuari i per aquest motiu plantegem els nostres projecte com pressupostos tancats i sense costos afegits durant l’execució dels mateixos.

En aquest sentit, quan el projecte ho permet, apostem per solucions de tipus Open Source líders al mercat en diferents categories:

 • Gestor documental Alfresco
 • Business Intelligence: Pentaho, JasperReports, RapidMiner
 • Gestor de Portals: Liferay, OpenCMS, Joomla
 • ERP / CRM: OpenBravo, Sugar, vTiger
 • Workflow / JBPM: Bonita, JBOSS JBPM, Shark
 • Ofimàtica: OpenOffice, OpenDesktop
 • Bases de dades: PostgreSQL, MySQL
 • Altres: Mantis, MediaWiki, Project.net, Asterisk, etc.

¿Saps fins on vols arribar?

Serveis globals per a traure el màxim rendiment a la teva empresa o mercat