Mitjans publicitaris

TOM Micro

Software que posa a disposició del planificador de mitjans totes les eines necessàries per dur a terme amb èxit la planificació de mitjans de qualsevol campanya de publicitat.

L’esmentada eina, a través de tots els seus mòduls, proporcionarà els següents serveis o utilitats:

 • Eines pròpies per la planificació de mitjans.
 • Creació o modificació de rànquings de suports.
 • Avaluació de diferents plans de mitjans.
 • Optimització de plans de mitjans.
 • Taules i mapes per la selecció dels suports que conformaran el pla (Taules de duplicacions, Taules d’acumulació de cobertures i Diagrama de Christie).
 • Generació i quantificació de públics objectius.
 • Segmentació de variables, que permetrà obtenir segments o grups homogenis que podran utilitzar-se posteriorment com a públics objectius.
 • Creació de variables d’usuari, agafant com a base les que proporciona l’estudi per defecte.
 • Anàlisi d’encreuament de variables i/o suports, a través, del mòdul de tabulació i de l’anàlisi factorial de correspondències.
 • Anàlisi específics pel mitjà TV.

Galileo

Potent aplicació per l’anàlisi de tot tipus d’estudis, sobretot d’aquells orientats a la investigació i planificació de mitjans.

Està dirigit fonamentalment a departaments de màrqueting i investigació d’agències de publicitat, mitjans de comunicació i anunciants.

Amb Galileo podem:

 • Realitzar tabulacions: Permet analitzar qualsevol creuament de variables i visualitzar els resultats en mode taula o gràfic.
 • Analitzar relacions entre variables: realitzant un anàlisis factorial de correspondències.
 • Definir variables personalitzades: És possible la definició de variables segons necessitats, basant-se en variables ja existents a l’estudi.
 • Crear públics objectius. Per obtenir grups d’individus i utilitzar-los com a públics objectius tenim vàries alternatives: crear variables personalitzades, generar tipologies (anàlisi clúster), o mitjançant la creació automàtica de grups (anàlisis de segmentació de variables).
 • Investigar, analitzar i planificar mitjans: Qualsevol campanya de publicitat pot ser creada, investigada i analitzada a través dels mòduls inclosos en Galileo:
  • Rànquing de suports.
  • Construcció i avaluació de plans de mitjans.
  • Optimització de plans de mitjans.
  • Taules d’investigació de plans i suports publicitaris.
  • Mapes de classificació dels suports.
 • Analitzar tendències: Podem examinar l’evolució de qualsevol variable (consums, marques, etc.), suport o pla de mitjans a llarg termini.

¿Saps fins on vols arribar?

Serveis globals per treure màxim rendiment a la teva empresa o mercat