Mercats

INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Generem la informació que necessites i que t’ajuda en la presa de decisions empresarials. Més de 50 anys d’experiència ens avalen, els nostres clients ens recolzen, junts ens hem fet grans. Treballant conjuntament amb instituts i empreses d’investigació, oferim solucions informàtiques globals que van des de la captura multicanal fins els sistemes de procés de dades i publicació de resultats més avançats.

 • Captura multicanal d’informació: PAPI / CATI / CAWI.
 • Depuració i tractament de dades.
 • Explotació de les dades: tabulació i anàlisis multivariant.
 • Manteniment de bases de dades per estudis continus.
 • Difusió online, informes personalitzats, presentacions, etc.
 • Captura multicanal d’informació: PAPI / CATI / CAWI.
 • Depuració i tractament de dades.
 • Explotació de les dades: tabulació i anàlisis multivariant.
 • Manteniment de bases de dades per estudis continus.
 • Difusió online, informes personalitzats, presentacions, etc.

MITJANS PUBLICITARIS

Departaments de màrqueting i investigació d’agències de publicitat, centrals de compra i anunciants, són molts els que han confiat en nosaltres. ODEC és líder en tractament d’estudis d’audiència, en solucions informàtiques per la investigació i planificació de mitjans, tant a Espanya com a Llatinoamèrica.

 • Oferim serveis i solucions des dels inicis dels estudis d’audiència a Espanya.
 • Col•laborem habitualment amb l’AIMC (Associació per la Investigació de Mitjans de Comunicacions).
 • Desenvolupem el procés informàtic de l’EGM (Estudi General de Mitjans) des dels seus orígens, principal estudi d’audiències multimèdia d’Espanya.
 • Hem instal•lat més de 4.500 llocs de treball, tant en agències de mitjans com en mitjans de comunicació (televisió, ràdio, mitjans impresos, publicitat exterior, el món digital…).
 • TOM Micro: software de referència en planificació de mitjans a Espanya i Llatinoamèrica amb més de 2.500 llocs de treball instal•lats.
 • Galileo: potent programa estadístic per l’anàlisi de dades i la investigació de mitjans de comunicació.

MÀRQUETING

Et donarem suport en les teves accions de màrqueting. Multiplica els teus camps d’actuació, projecta la teva empresa i prediu el comportament dels teus clients. A ODEC posem a la vostra disposició tota l’experiència acumulada en gestió i tractament de dades per poder optimitzar els teus recursos.

 • Més de 25 persones formades específicament en gestió i màrqueting.
 • Organitzades per comptes, amb un responsable i un grup multidisciplinari.
 • Amb àmplia experiència al sector d’automoció.
 • Amb les premisses de qualitat de servei, qualitat en la feina i implicació.
 • Grans en robustesa i seguretat, petits per ser flexibles y adaptables.
 • Captura de dades de tot tipus de suports promocionals.
 • Gestió i manteniment de plataformes CRM (Siebel, Open Source).
 • Creació i manteniment de bases de dades comercials.
 • Segmentació de B.D. per llançament de campanyes.
 • Execució de campanyes: e-mail i sms massius.
 • Reporting online.
-->
-->

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Portem molts anys ajudant a l’Administració Pública i a les institucions a construir una societat millor, sempre aportem la nostra experiència i coneixement especialitzat en projectes d’índole estadística, documental, electoral i, en general, en qualsevol tipus de gestió i tractament d’informació, tant en la seva vessant de back-office com de front-office:

 • Projectes que requereixen un gran desplegament tècnic i logístic d’equips i persones.
 • Captura multicanal, explotació i publicació de resultats.
 • Censos de Població i Habitatges, Cens Agrari, Padrons municipals.
 • Tots els serveis: impressió dels qüestionaris, digitalització dels exàmens, baremació, processos de càlcul, correcció automàtica i edició de resultats.
 • Per exàmens, sol•licituds, oposicions i tot tipus de proves.
 • Proves del MIR, Informe PISA, exàmens d’accés a la funció pública, etc.
 • Operatius oficials d’escrutini, seguiment i difusió de resultats per governs.
 • Estudis i sondejos electorals. Baròmetres, enquestes CATI-CAWI.
 • Consultoria especialitzada, gestió de bases de dades electorals, portal de resultats històrics.
 • Portals municipals, aplicacions web.
 • Gestió d’expedients administratius, gestió tributària, etc.
 • Administració electrònica: tramitació telemàtica de serveis al ciutadà.

AUTOMOCIÓ

Des de 1985 treballem estretament amb els principals fabricants de la indústria de l’automoció, facilitant-los serveis integrals de màrqueting capaços de cobrir totes les seves àrees de negoci:

 • Plataforma multicanal per enquestes (web, paper, telèfon, tablet, etc.).
 • Estudis de satisfacció de client, amb alertes del grau de respostes.
 • Satisfacció sobre la web de la marca, entrega vehicle, postvenda.
Gestió de B.D de clients i suport a màrqueting (Siebel, etc.). Disseny i execució de programes de diàleg amb el client. Web de gestió de la inversió en publicitat local dels concessionaris.
 • Gestió de matriculacions i pagament d’ajudes econòmiques a la xarxa de concessionaris prèvia auditoria: estalvi directe per la marca.
 • Informes de resultats, consecució d’objectius, rendiment, etc.
 • Estratègies de fidelització.
 • Gestió de contractes d’ampliació de garanties.
 • Campanyes de rescat de clients perduts, campanyes postvenda.
 • Web de gestió de leads, seguiment via email o telèfon per recordatoris de manteniment, recall, campanyes de màrqueting, etc.
 • Programes de motivació per la xarxa de concessionaris amb concursos online.
 • Exàmens online.
 • Proves 360º.
 • Generació de la interfície de pagaments integrats amb sistemes locals/SAP.
 • Digitalització de factures (certificat de l’Agència Tributària).
 • Web integral de la xarxa de concessionaris.
 • Disseny, implantació i manteniment de sistemes de BI.

ELECCIONS

 • Operatius oficials d’escrutini electoral.
 • Actes de seguiment i difusió de resultats.
 • Consultoria tècnica-electoral especialitzada.
 • Àmplia experiència en suport a processos electorals.
 • Pioners en aplicacions de vot electrònic en Espanya des de 1995.
 • Votacions online: eleccions de càrrecs orgànics en col•legis professionals, associacions i entitats públiques y privades, amb la Plataforma de vot segur per Internet: eVodec.net.
 • Vot electrònic Juntes: representació i vot telemàtic en empreses cotitzades per la celebració de la seva Junta General d’Accionistes.
 • Escrutini electrònic: recompte de vots amb tecnologia ICR en clubs i associacions, entitats financeres, congressos, juntes electorals, etc.
 • Suport a sondejos per mitjans de comunicació (exit-poll).
 • Plataforma telefònica per enquestes electorals.
 • Tractament d’estudis i bases de dades.
 • Portal de resultats històrics.
 • Web d’informació ciutadana.
 • Aplicacions multimèdia de difusió de resultats.

Solución integral para exámenes y evaluaciones digitales.

EDUCACIÓN

FullExam utilizado en casos de éxito a nivel internacional.

Sistema
End to End
Solución
Escalable
Herramienta
Fácil e Intuitiva
Avanzada
Tecnología

  He leído y acepto la política de privacidad.